Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα

αρχική

Βυτία λυμάτων Vendrame

Μοντέλα Vendrame
  • CM 40S/50S/60S
  • CB 80S/100S/120S/140S
  • CT 200
Τεχνικά χαρακτηριστικά Vendrame CB S
Τύπος
Βάρος
Lt
Αντλία
Ισχύς
Άξονες
CB 100S
10.000kg
7.300lt
8.000lt/min
70hp
2
CB 120S
12.400kg
9.150lt
8.000lt/min
70hp
2
Τεχνικά χαρακτηριστικά Vendrame CT S
Τύπος
Βάρος
Lt
Αντλία
Ισχύς
Άξονες
CT 200S
20.000kg
15.550lt
8.000lt/min
130hp
3
Βασικός εξοπλισμός Vendrame
  • Τα βυτία είναι εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένα
  • 2 πλαστικές σωλήνες 3m
  • Εξαγωγή διασκορπισμού σε βεντάλια
Extra
  • Σύστημα διασκορπισμού με πύραυλο
  • Ηλεκτρονικό χειριστήριο
Βυτία λυμάτων Vendrame