Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα

αρχική

Διαχωριστής λυμάτων Doda

Χαρακτηριστικά Doda
Τύπος
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαχωριστής κοπριάς
και λυμάτων με αναμικτήρα
Τρόποι κίνησης
Με PTO από το τρακτέρ
Με ηλεκτροκινητήρα
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού πρέσας διαχωρισμού

Διαχωριστής λυμάτων Doda