Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα

Επικοινωνία με την εταιρία αφοί Χ. Γιαννακούλας


Όνομα :
EMail :
Θέμα :

Μήνυμα
3ena
Αφοι Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ Ο.Ε
εισαγωγές-εξαγωγές
γεωργικών–κτηνοτροφικών μηχανημάτων
7ο χμ Θεσσαλονίκης – Αθηνών
Τ.Θ 1141 Καλοχώρι Τ.Κ 57009
Τηλ: 2310 796807-2310 795069
Φαξ: 2310 795039
info{a}giannakoulas.com
www.giannakoulas.com
Αφοί Χ. Γιαννακούλας