Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα
Γιαννακούλας
Γεωργικά
Μηχανήματα

αρχική

Μαχαίρια κοπής Kemper

Τεχνικά χαρακτηριστικά Kemper
Τύπος
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
διπλωμένο
Πλάτος
εργασίας
Πλάτος
μεταφοράς
Βάρος
345
2.06 m
4.55 m
1.50 m
4.50 m
3.00 m
2100 kg
360
2.06 m
6.05 m
2.26 m
6.00 m
3.00 m
2680 kg

Μαχαίρια κοπής Kemper