Διαχωριστής λυμάτων

Doda

Διαχωριστής λυμάτων Doda
Διαχωριστής λυμάτων Doda

Διαχωριστής λυμάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Κίνηση με PTO ή με ηλεκτροκινητήρα
  • Αυτόματο σύστημα καθαρισμού της πρέσας διαχωρισμού
  • Ο διαχωρισμός των λυμάτων γίνεται με αναμικτήρα