Τυλιχτικά μηχανήματα

Maschio Gaspardo 3100

Τυλιχτικό μηχάνημα Maschio Gaspardo 3100

Χαρακτηριστικά

  • Σύζευξη: Συρόμενο
  • Μετάδοση κίνησης: Υδραυλική