Βυτία λυμάτων Vendrame

Vendrame

Βυτία λυμάτων Vendrame

CM S

Τύπος
Βάρος
Χωρητικότητα
Αντλία
Ισχύς
Άξονες
CM 40S
4.000kg
2.910lt
4.000lt/min
40hp
1
CM 50S
5.000kg
3.920lt
4.000lt/min
45hp
1
CM 60S
6.000kg
4.820lt
4.000lt/min
50hp
1

CB S

Τύπος
Βάρος
Χωρητικότητα
Αντλία
Ισχύς
Άξονες
CB 80S
8.000kg
5.840lt
8.000lt/min
60hp
2
CB 100
10.000kg
7.300lt
8.000lt/min
70hp
2
CB 120S
12.400kg
9.150lt
8.000lt/min
70hp
2
CB 140S
14.000kg
10.850lt
8.000lt/min
100hp
2

CT S

Τύπος
Βάρος
Χωρητικότητα
Αντλία
Ισχύς
Άξονες
CT 200S
20.000kg
15.550lt
8.000lt/min
130hp
3

Βασικός εξοπλισμός

  • Τα βυτία είναι εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένα
  • 2 πλαστικές σωλήνες 3m
  • Εξαγωγή διασκορπισμού σε βεντάλια

Extra

  • Σύστημα διασκορπισμού με πύραυλο
  • Ηλεκτρονικό χειριστήριο