Ενσιρωτικά μαχαίρια

Kemper 345 Plus

Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 345 Plus
Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 345 Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Σπαστό μαχαίρι 6 σειρών
  • Κίνηση με group και συμπλέκτη
  • 6 μικροί δίσκοι 1 σειράς