Ενσιρωτικά μαχαίρια

Kemper 360 Plus

Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 360 Plus
Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 360 Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Σπαστό μαχαίρι 8 σειρών
  • Κίνηση με group και συμπλέκτη
  • 8 μικροί δίσκοι 1 σειράς