Ενσιρωτικά μαχαίρια

Kemper 445 Plus

Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 445 Plus
Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 445 Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Σπαστό μαχαίρι 6 σειρών
  • Κίνηση με group και συμπλέκτη
  • 4 μεγάλοι δίσκοι 2 σειρών
  • 2 μικροί δίσκοι 1 σειράς