Ενσιρωτικά μαχαίρια

Kemper 460 Plus

Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 460 Plus
Ενσιρωτικά μαχαίρια Kemper 460 Plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Σπαστό μαχαίρι 8 σειρών
  • Κίνηση με group και συμπλέκτη
  • 8 μικροί δίσκοι 1 σειράς